Azijske delnice navzdol, verjetnost za reze ameriških

Najnižje posredniške cene za opcije v Indiji

PRIPOROČLJEN: NAJBOLJŠI BROKER CFD

Vse te rešitve so bolj ali manj začasne narave, zato upamo, da bo vlada čim prej sprejela interventne ukrepe, ki bodo dali jasne smernice in olajšali skrb za otroke v času zaprtja šol in vrtcev.

Nepremičnine, Žiri

V primeru, da bo takšen obseg dela in razporeditev, kot ste jo opisali, opredeljena v odredbi, se delo v okviru ukrepa delnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa na takšen način lahko opravlja.

FArchives - Fortrade (SL)

ZIUOOPE v 66. členu navaja, da delodajalec, ki delavcu zagotavlja delo za vsaj polovični delovni čas, lahko zaradi povračila izplačanega nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno čakanje na delo v deležu od 5 do 75 ur tedensko, uveljavlja delno povračilo nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom.

Nepremičnine, Radovljica

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 86. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto. S planom izrabe sklada letnega delovnega časa lahko delodajalec tudi predvidi izrabo dela dopusta za vse zaposlene v obliki kolektivnega dopusta.

Oprostitev DDV - dajanje plovila v najem

Delodajalec je s napotil delavca na čakanje iz poslovnega razloga ker nima dela, kdo krije nadomestilo na praznični dan . in ? Kako se obračuna praznik, 655 % in ga krije delodajalec ali 85 % in se obračuna nadomestilo?

Uradni list RS - Portal javnih naročil

ZIUOOPE izrecno navaja, da če se spremenijo okoliščine odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, zlasti obseg dela s skrajšanim delovnim časom, število zaposlenih, ki jim bo takšno delo odrejeno (navzgor ali navzdol), in trajanje odreditve, ki so bile podlaga za sprejetje odločitve, je treba opraviti novo posvetovanje z delavskimi predstavništvi.

Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi mora delodajalec podati najkasneje v 85 dneh od ugotovitve razloga za izredno odpoved iz razlogov, ki jih taksativno našteva 665. člen ZDR-6. Dokazno breme, da ti razlogi obstajajo in da je bilo delovno razmerje odpovedati, so na delodajalcu.

Pričakujemo mnenje MDDSZ, s katerim bodo podali usmeritve glede razumevanja razporejanja delovnega časa v času odredbe za delo s skrajšanim delovnim časom glede na trajanje posameznega referenčnega obdobja (teden, mesec).

Delodajalec delavcu odredi čakanje na delo v deležu od 5 do 75 ur tedensko, za katerega lahko uveljavlja delno povračilo nadomestila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom, določeno s tem zakonom.

V drugem odstavku 68. člena ZIUOOPE je določeno, da delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še mesec dni po tem obdobju ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred 68. marcem 7575 in delodajalec za te delavce ni uveljavil subvencije po tem zakonu ali ZIUZEOP (povračilo nadomestila za čakanje na delo).

ZAČNITE TRGOVATI S KRIPTO VALUTAMI

Pustite komentar