Vrh 5 Najboljše strategije trgovanja na Forex-u, ki delujejo

Kako uporabljati gibljiva povprečja za dnevno trgovanje

PRIPOROČLJEN: NAJBOLJŠI BROKER CFD

OTC - Trg prek okenc (Over The Counter market) - Del trga vrednostnih papirjev, ki nima tako strogih pravil kotiranja in trgovanja kot borza in ki ni nujno organiziran na osrednjem mestu.

Uradni list RS - Portal javnih naročil

Vrednost enote premoženja vzajemnega sklada (VEP) - Pove, koliko je ena enota premoženja vzajemnega sklada vredna. VEP se izračuna tako, da se čista vrednost sredstev vzajemnega sklada deli s skupnim številom enot premoženja sklada.

Pravni red RS - pregled NPB - PisRS

Fiksni obrestovani papirji - Vsi vrednostni papirji, katerih obrestna mera je že pri emisiji točno določena in se načelno ne, spreminja. (npr. obveznice, komunalne obveznice, zastavna pisma.)

Trgovinski sistem, ki temelji na ADX: kaj je in kako

Trg vrednostnih papirjev - Generični pojem za finančne trge, na katerih se organizirano ali neorganizirano trguje z različnimi vrtami kratkoročnih in dolgoročnih vrednostnih papirjev.

Komanditna družba - Družba dveh. ali več oseb, pri kateri najmanj en družbenik odgovarja za obveznosti družbe neomejeno z vsem svojim osebnim premoženjem (komplementar), vsaj en družbenik pa odgovarja za obveznosti družbe samo s svojim kapitalskim vložkom (komanditist).

Pasiva - Sodi v jezik računovodstva. V bančnih bilancah so na pasivni strani npr. obveznosti, ki jih ima banka do svojih komitentov. Pasivne obresti so obresti, ki jih banka plača za pri njej naložen denar.

Ko trgujete CFD proizvode, zlasti Forexu, uporabite cenovne grafe za opazovanje gibanja tržnih cen. Če primerjamo linijske grafe z japonskimi svečniki, boste videli očitne razlike.

Upravljanje s portfeljem - Je ena izmed pri nas manj pogostih bančnih storitev. Banka pri tem upravlja s premoženjem svojega komitenta tako, da mu le-to prinese največji možni donos.

Korespondenčna banka - Je tista banka v tujini, s katero je domača banka navezala korespondenčni odnos, zato lahko prek nje posluje s tujino.

Diskontni certifikat - Pri diskontnih naložbenih certifikatih vlagatelj kupi certifikat s popustom (diskontom) glede na trenutno ceno osnovne vrednosti, vendar v zameno sprejme omejitev potencialnega donosa.

ZAČNITE TRGOVATI S KRIPTO VALUTAMI

Pustite komentar