25. (izredno) sejo skupščine družbe Radenska,

Računovodsko trženje delnic v tabeli

PRIPOROČLJEN: NAJBOLJŠI BROKER CFD

V zvezi z vprašanji glede evidentiranja transakcij z vrednostnimi papirji v davčne evidence, odgovarjamo:

Nakupi in prodaje delnic, deležev, obveznic in drugih vrednostnih papirjev se vpisujejo v davčne evidence in obračun DDV-O (nabave v polje 88, prodaje pa v polje 66) kadar predstavljajo gospodarsko dejavnost davčnega zavezanca. Prejeta plačila ob izdaji obveznic se ne vpisujejo v davčne evidence in obračun DDV-O.

RFR - Evidentiranje nakupa in prodaje lastnih delnic in

Računovodstvo, knjigovodstvo in računovodske storitve so osnovna dejavnost našega podjetja. Smo strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodstva, ki svoje delo opravljamo skladno s slovenskimi računovodskimi standardi in mednarodnimi računovodskimi standardi. Poskrbimo za celostno računovodsko in poslovno podporo podjetij in samostojnih podjetnikov na področju celotne Slovenije.

MEDLETNO POROČILO

Delujemo onkraj računovodstva , prav do bistva vaše finančne prihodnosti. Storitve izvajamo več kot samo računovodje in tako postanemo vaš zaupanja vreden svetovalec. Zgrajen na četrt stoletja tradicije in izkušenj, naš ugled za poslovno odličnost ostaja neomajan. Visoko usposobljeni sodelavci in partnerji z obsežnim usposabljanjem in izkušnjami nadaljujemo tradicijo izstopanja iz povprečja.

RAČUNOVODSKO EVIDENTIRANJE POSLOVNIH ZDRUŽEVANJ

Zavod za zaposlovanje RS igra v podjetništvu in posledično v računovodstvu veliko vlogo. Mnogokrat se pri opravljanju računovodskih storitev potrebujejo kontakti območnih enot Zavoda. Preverite, kdaj, kako in kje jih lahko kontaktirate na Centralni službi, v Območnih službah in Uradih za delo, v Centrih za informiranje in poklicno svetovanje, Službi za zaposlovanje tujcev in Info točki za tujce.

Vse pravice, predvsem avtorske, licenčne in pravice industrijske lastnine, so last izključno Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije in so zaščitene z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Brez predhodnega pisnega dovoljenja založbe je prepovedano shranjevanje, predelovanje, poseganje v vsebino in širjenje z elektronskimi nepovezanimi (off-line) sistemi.

ZAČNITE TRGOVATI S KRIPTO VALUTAMI

Pustite komentar